Privacyverklaring

Coloriet vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonlijke gegevens belangrijk. De gegevensverwerking bij Coloriet is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Concreet betekent dit dat wij de door u achtergelaten persoonsgegevens alleen verwerken voor het daarbij behorende doel.

U kunt deze website ook geheel anoniem bezoeken. Gegevens van u persoonlijk of over uw computers worden u niet met een zogenaamd cookie of met andere middelen ontnomen. Wij registreren wel gegevens die iets zeggen over het bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de tijdstippen van het bezoek en de meest bezochte pagina’s.

Heeft u nog vragen over het privacybeleid van Coloriet? Stuur dan een mail naar communicatie@coloriet.nl​.