‘De regie weer in eigen handen’

Annabel en Emma zijn logopedisten bij Coloriet.

Vandaag, 6 maart, is het 'Europese Dag van de Logopedie’. Logopedie is de zorg die nodig is bij problemen rond stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Ook Coloriet biedt hierin, samen met haar team van logopedisten, een uitgebreid pakket aan behandelingen en ondersteuning.

‘Ons doel is dat cliënten de regie (weer) in eigen handen krijgen. Het gaat erom dat iemand weer kan deelnemen in de maatschappij zoals hij of zij dit zelf wil. Of dit nu is bij een progressief ziektebeeld, bij iemand die een beroerte heeft doorgemaakt, snel hees is, slist, te snel spreekt, stottert of moeite met slikken heeft’, vertelt logopediste Annabel Woortman.

Dat logopedie niet alleen voor jonge kinderen met slis problemen of vertraagde spraakontwikkeling is, is bij lang nog niet iedereen bekend. ‘Zo weten veel mensen niet dat je, wanneer je voor je werk veel gebruik moet maken van je stem, bij ons terecht kan voor tips en advies bij heesheid en een vermoeide stem’, legt logopediste Emma Colstee uit. ‘Of dat we je bij een aangezichtsverlamming, door middel van mimetherapie, kunnen helpen bepaalde verschijnselen te onderdrukken.’

Hierdoor merken de logopedisten dat mensen vaak te laat aankloppen of zelfs niet weten dat ze aan hun klacht geholpen kunnen worden. Annabel: ‘Dat is jammer. Juist in een vroeg stadium van een bepaald ziektebeeld of probleem valt door goede begeleiding en voorlichting heel veel te halen. Zelfs wanneer de spraakproblemen op dat moment nog niet eens zo ernstig aanwezig zijn.’  

Emma: ‘Samen maken we, na het intakegesprek, een behandelplan, waarin we heel duidelijk benoemen wat de doelen zijn en wat we kunnen bieden om deze doelen te behalen. Bij ons zijn mensen meer dan hun ziekte of probleem. We interesseren ons ècht in onze cliënten. Dit betekent onder andere dat we ons richten op de doelen, maar ook aandacht hebben voor wat mensen wel goed kunnen.’

Het team bestaat uit vijf logopedisten. ‘We vullen elkaar aan. Daarnaast werken we -als dat nodig is- samen met een diëtist, ergotherapeut of fysiotherapeut. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de cliënt alle ondersteuning krijgt die hij of zij nodig geeft’, besluit Annabel.

De logopedisten van Coloriet staan voor u klaar bij logopedische klachten, zoals: 

  • De juiste woorden niet meer kunnen vinden.
  • Niet begrijpen wat er gezegd wordt.
  • Slecht verstaanbaar spreken.
  • Stemproblemen.
  • Kauw- en/of slikproblemen.
  • Ademhalingsproblemen, COPD, astma en hyperventilatie.
  • Halfzijdige gezichtsverlammingen.
  • Problemen in de communicatie ten gevolge van afname gehoorfunctie.

Ga voor meer informatie naar www.coloriet.nl/logopedie.
>
Bekijk ook onze video over logopedie bij Coloriet Behandelcentrum.