Coloriet breidt uit in Biddinghuizen

De samenleving vergrijst, ook in Biddinghuizen. Er zijn meer ouderen die ook steeds langer thuis blijven wonen. Dit zorgt ervoor dat de vraag naar wijkzorg toeneemt. Zorgorganisatie Coloriet gaat de diensten uitbreiden in Biddinghuizen. Ook met dagbesteding voor mensen met geheugenproblematiek.

Coloriet is een van de gegunde partijen in de WMO aanbesteding van de gemeente Dronten. De zorgorganisatie mag in 2019 huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding en dagbesteding blijven leveren. Daarnaast heeft zij de mogelijkheden om te groeien. Te beginnen met aanbod voor de ouderen in Biddinghuizen.

Daarnaast biedt zij onder andere wijkzorg, casemanager dementie, dagbesteding, personenalarmering, Volledig Pakket Thuis, ergotherapie en diëtiek. Bij Coloriet werken ook gespecialiseerde verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde.

Het wijkzorgteam en de casemanager dementie gaat een kantoor betrekken in het Educatief Centrum. U kunt hen bereiken via 0321 385 800. Vanaf medio 2019 wil Coloriet in het Koetshuis starten met Coloriet Dagcentrum voor mensen met geheugenproblematiek. Zoals zij dat in Swifterbant doet met Het Pluspunt en in Dronten met De Boog. Belangstellenden voor dagbesteding kunnen op afspraak alvast een kijkje nemen in een van de locaties.

Wie meer wil weten kan contact opnemen met wijkverpleegkundige Brenda Fack of casemanager dementie Ilse Bouma. Meer informatie staat op www.coloriet.nl.