Coloriet in regionetwerk 'Alles is gezondheid' Flevoland

Het regionetwerk 'Alles is gezondheid Flevoland' is gelanceerd. Met dit netwerk brengt CMO Flevoland regionale partners, organisaties, bedrijven en individuen bij elkaar om samen te bouwen aan een vitaal en krachtig Flevoland. Coloriet Wijkzorg neemt deel aan het regionetwerk vanuit de gemeente Dronten, Lelystad en Zeewolde. 
 
De lancering vind plaats in het provinciehuis in Lelystad. Namens Coloriet zijn wijkverpleegkundigen Andrea (Zeewolde), Marjolein (Lelystad) en Hella (Dronten) aanwezig. Eenzaamheid is een van de problemen waar de wijkverpleegkundigen in alle gemeenten alert op zullen zijn. Het eenzaamheidscijfer in Flevoland ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. 
 
In de FlevoPost meldt Peter de Vreede, directeur CMO Flevoland: ‘Alles is gezondheid Flevoland raakt alle aspecten van het leven. Zo is eenzaamheid een aspect van gezondheid. Als verbindende partij met een uitgebreid netwerk wil CMO Flevoland een positieve bijdrage leveren aan al deze aspecten. En dat is belangrijk want er zijn veel bedreigingen. Een paar voorbeelden: er is een tekort aan leerkrachten, een tekort op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn, er zijn mensen met problematische schulden en er is laaggeletterdheid. Zaken die we met elkaar moeten oppakken’.


Heb je vragen over wat te doen tegen eenzaamheid? Neem gerust contact op met de wijkverpleegkundige bij jou in de wijk.