Wens bewoners en cliënten Coloriet Laarstaete komt uit

De bewoners van verpleeg- en behandelcentrum Coloriet Laarstaete in Lelystad wilden een buitenterras. De zorgorganisatie heeft daarbij ook meteen naar de veiligheid gekeken en het hele terrein heringericht. Een win-winsituatie. Cliënten hoeven buiten niet meer te revalideren tussen de auto´s. Donderdag vond de feestelijke opening plaats.
 
Ron Dekkers, directeur Gespecialiseerde Zorg & Behandeling: “Bij de bijeenkomsten Samen Kleur Geven Aan Waardevol Leven vroegen we aan bewoners, mantelzorgers en familieleden waar zij van dromen. Een van de wensen is een mooi zonnig terras.” Zonnig was het weer nog niet bij de opening, daarom houden bewoners binnen in het atrium een lint vast die een van hen mag doorknippen.

Muzikaal optreden en patat

De directeur schenkt symbolisch manden met bloemen voor op de buitentafels. Bij de opening geeft George Marino een muzikaal optreden. En vrijwilliger Ype komt met zijn kleinzoon Peter met de patatkraam van Event Catering uit Emmeloord. Zij bieden de bewoners patat met een snack aan. Vrijwilligers proberen de buitenbankjes uit. 

Herinrichting terrein Coloriet Laarstaete

Bij en tegenover de ingang is het terras, met groen en pergola’s. Hiervoor is een aantal parkeerplaatsen verdwenen of kreeg een andere plek. Ook de inrit is aangepast aan de normale rijrichtingen. Bestuurder Aukje Reinders: “Onze visie ‘Het leven is van jou’ houdt niet op buiten onze muren. Zo is herkenbaar waar wij voor staan en bieden wij een aantrekkelijke woonomgeving. Dit is niet alleen belangrijk voor de bewoners, maar ook voor hun familie én voor toekomstige cliënten!”


Buitenterras wens van de bewoners.
Directeur Ron Dekkers schenkt bloemenmand aan bewoners.
Vrijwilliger Ype en kleinzoon Peter bieden patat aan (Event Catering)


Bloemenmand voor buitentafel wordt bewonderd.

Vrijwilligers proberen nieuwe buitenbankjes uit.