Blog Bestuurder: Gezamenlijke actie voor meer personeel

Coloriet is Samen Doen. Ook ons inzetten voor meer personeel. In mijn vorige blog kondigde ik aan dat we in 2018 méér dan 25 FTE aan extra handen aan het bed willen. Natuurlijk is dan jullie vraag: maar wat houdt dat in de praktijk in? En welke acties hebben wij tot nu toe gedaan?  
 
[Dit blog van Aukje Reinders, bestuurder Coloriet, is eerder verschenen in de interne nieuwsbrief voor medewerkers en vrijwilligers van Coloriet.]
 
Wat de extra 25 FTE voor de eigen afdeling betekent, bespreekt jullie leidinggevende met jullie. En wie bijvoorbeeld uitbreiding van uren wil, kan die wens ook al meenemen. Maar hoe komen we aan nieuwe collega´s?     

Inspanningen tot nu toe

Graag geef ik jullie een indruk van wat wij alleen al het afgelopen jaar hebben gedaan om meer medewerkers en geld voor de zorg te organiseren:

  • uitbreidingen van bestaande contracten;
  • collega’s van onder meer Wijkzorg, klantadvies, dagbesteding en communicatie en personeelsadviseurs staan namens jullie op evenementen, stagemarkten en vacaturemarkten;
  • wijkverpleegkundigen en personeelsadviseurs bezoeken namens jullie scholen;
  • wij plaatsen onze vacatures op internet en sociale media, vele collega’s delen die via hun eigen kanalen en netwerk;
  • we zijn samenwerkingen aangegaan met opleidingen voor goede stagiairs die vervolgens bij ons blijven werken, zoals studenten van het Gildeleren in locatie De Regenboog;
  • collega’s hebben nieuwe collega’s geïntroduceerd via de aanbrengpremie en wij zoeken collega’s via werving- en selectiebureaus; 
  • wij hebben gelobbyd voor meer geld met brancheorganisatie Actiz en zelfs persoonlijk bij oud-staatssecretaris Van Rijn.

Dit jaar al meer medewerkers

Dit jaar heeft al deze inzet tot en met september geresulteerd in een plussaldo van 61 medewerkers, waarvan er 36 werkzaam zijn als helpende zorg en welzijn. Ik waardeer het hoe hieraan bijgedragen is. Volgend jaar hebben we de uitdaging 25 FTE te vullen. Dit zijn tussen de 45 en 50 medewerkers. Als het cijfer van dit jaar een voorbode is voor 2018, hoop ik dat het met al onze inzet lukt. Voor jullie. Maar hierbij heb ik jullie nodig. Samen in actie voor meer personeel!

Financiële dekking extra 25 FTE voor de helft door Coloriet

De ophoging van de tarieven van 2018 leveren financieel geen dekking van de 25 extra FTE op. Dat is maar voldoende voor de helft. Voor het andere deel, 12 FTE, hebben wij ruimte in onze begroting weten te maken. Dat is een bewuste keuze van ons, gebaseerd op onze visie. Dit kunnen wij doen door het anders inrichten van onze organisatieprocessen, door slimmere inzet van middelen zoals het ECD (elektronisch cliëntendossier) en door Samen Doen.

Wat kost 1 FTE?

Ik merk nog wel eens dat mensen schrikken wanneer ik vertel hoeveel gemiddeld één FTE zorgmedewerker bij Coloriet kost. Dat is ongeveer € 49.000,- per jaar. Dit bedrag is het brutosalaris, inclusief de loonbelasting, alle toeslagen zoals de onregelmatigheidstoeslag, de eindejaarsuitkering en de premies die wij als Coloriet afdragen. En dan willen we 25 FTE extra. Reken maar na.

Werkdruk blijft aandacht houden

Natuurlijk richten wij ons niet alleen op de financiën en de zoektocht naar meer collega’s. We kijken ook naar het verloop en de werkdruk. ‘Het leven is van jou’ geldt niet alleen voor de cliënt, maar ook voor jullie. Werkdruk is een onderwerp dat al enige tijd onze prioriteit heeft. Zo hebben we werkdrukmetingen gehad onder leiding van een procesbegeleider. De betrokken teams hebben daarna samen met hun leidinggevende een actieplan opgesteld om de ervaren werkdruk te verminderen. Deze acties hebben al tot verschillende verbeteracties geleid, binnen meerdere locaties. Zo zag ik bij team PG Oost dat het meer handen aan het bed al wordt geeffectueerd. En bij Kleinschalig PG is een extra dienst ingezet vanwege een hogere indicatie van een bewoner. Hierbij houden we er rekening mee dat geen team hetzelfde is en elke medewerker zijn of haar eigen wensen en behoeften heeft. Alleen zo kunnen we de werkdruk effectief aanpakken. Bovendien werken we achter de schermen aan een nieuw beleid voor het roosteren. Hierover kun je elders lezen in de nieuwsbrief.
 
Bij dit alles heb ik jullie nodig. Samen zijn we in actie voor meer personeel!
 
Aukje Reinders, bestuurder