Wonen bij Coloriet | Personeelssamenstelling

‘Het leven is van jou’ is wat wij als Coloriet beloven. Dit is terug te vinden in de verschillende zorgdiensten die wij leveren. Wanneer je bij Coloriet woont, hoe is dan de zorg geregeld? Dit is afhankelijk van de zorgvraag, de wensen van de bewoners en de groepssamenstelling bij het kleinschalig wonen. Wij bieden u graag een inkijk in de personeelssamenstelling.
 
Bij Wonen bij Coloriet spreken we over kleinschalig wonen met zorg bij chronische ziekte, kleinschalig (groeps-) wonen voor mensen met dementie en palliatieve zorg. Het zijn de zorgmedewerkers die met familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers samen kleur geven aan waardevol leven. Dit speelt zich af op de verschillende locaties van Coloriet in de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde.
 
Klik hier voor de personeelssamenstelling van Coloriet per zorgvraag en locatie

Wij zijn er voor u

De inzet van de zorgmedewerkers is gebaseerd op de samenstelling van de groep bewoners en hun zorgvraag. Wij werken zoveel mogelijk met vaste mensen per groep. Afhankelijk van de wensen van de cliënten zetten wij ook gastvrouwen en vrijwilligers in ter ondersteuning en betrekken we stagiairs hierbij. Op piekmomenten kan een woonbegeleider (niveau IG-3 of hoger) ook ondersteund worden door een helpende (niveau 2). Daar waar mantelzorgers nog zelf zorg willen verlenen, is dat nog steeds mogelijk. De zorgmedewerkers zetten overigens ook het domotica systeem in.

Specialistische zorg

Tevens is 24 uur per dag een verpleegkundige en arts oproepbaar voor acute inzet en op sommige locaties ook aanwezig. Het medisch team van het Advies- en Behandelcentrum Coloriet bestaat verder uit specialisten ouderengeneeskunde, (basis-)artsen, verpleegkundig specialisten en een praktijkverpleegkundige.

Behandelingen

Als u dat nodig heeft bieden wij u daarnaast specialistische zorg en behandelingen op maat. De behandeldienst bestaat naast het medisch team uit fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, psychologen, ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten.

Welzijn

We vinden niet alleen zorg belangrijk, maar ook uw welzijn. Dagelijks organiseert het team van welzijn coaches groepsgerichte en individueel ondersteunende activiteiten. De activiteiten zijn gericht om te bewegen, om te ontmoeten of om er op uit te gaan. Het programma is op maat op basis van de wensen van de bewoners. Een grote groep vrijwilligers en mantelzorgers helpt dit mogelijk te maken. Een geestelijk verzorger helpt bij uw vragen over zingeving en levensbeschouwing en biedt een luisterend oor.

Dienstverlening

De medewerkers dienstverlening regelen alle praktische zaken. In de keuken, linnenvoorziening, winkel, restaurant, logistiek en techniek. Zij verzorgen de facilitaire ondersteuning bij de woningen.

Management

In de dagdiensten is er minimaal één hoofd Zorg & Welzijn aanwezig, een hoofd dienstverlening en de locatiedirecteur. Binnen het management team (MT) is middels een achterwachtregeling 24/7 een MT lid oproepbaar.

Achter de schermen

De medewerkers van Coloriet die op de locaties van dienst zijn, worden achter de schermen ondersteund door stafmedewerkers. Denk hierbij aan klantadviseurs, administratie, automatisering, huisvesting, personeel & organisatie, projectmedewerkers, opleidingen en communicatie. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en deze mensen helpen ons voortdurend te zoeken naar oplossingen, om u de beste zorg te kunnen bieden.