Coloriet Medisch team

Medisch team

Als u chronisch ziek bent, bestaat het risico dat de focus volledig gericht is op de ziekte. Het medisch team van Coloriet kijkt niet alleen naar uw ziekte, maar juist ook naar de gevolgen ervan. Zo proberen zij samen met u te zoeken naar een optimale kwaliteit van leven.

Kwaliteit van leven

Het medische team bespreekt met u de kwaliteit van uw leven. Wat is voor u belangrijk, wat is haalbaar en wat moet daarvoor gebeuren? Ook bespreken zij met u hoe uw ziekte zich kan ontwikkelen en hoe u zich het beste kunt voorbereiden op de veranderingen. De behandeling en begeleiding door het medisch team is er op gericht dat u zo zelfstandig mogelijk en naar uw eigen wensen kunt leven. Daarbij kijkt het team ook naar het perspectief op langere termijn en maakt uw levensvragen bespreekbaar. Bij zowel het onderzoek als de behandeling staat de kwaliteit van uw leven centraal. Het team is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van ouderen die revaliderend, chronisch ziek of dementerend zijn.

Specialist ouderengeneeskunde

De specialisten ouderengeneeskunde hebben een regisserende rol binnen het ABC team. Zij zorgen er voor dat u de zorg behandeling ontvangt die u nodig heeft. Daarbij werken zij intensief samen met huisartsen, verpleegkundig specialisten en behandelaren van het ABC en met andere zorgorganisaties. Voor u betekent dit dat er een compleet team van deskundigen voor u klaar staat en dat uw zorg in verschillende organisaties goed op elkaar wordt afgestemd. Indien gewesnt vindt afstemming met uw huisarts plaats.

Coloriet Medisch team is onderdeel van het Advies- en Behandelcentrum Coloriet (ABC)
Ons multidisciplinaire team staat voor u klaar.